Bent U ook Ondernemer in Montfort ?

Dan weet ook U dat, in tijden dat de economie stroever draait, het als zelfstandige van groot belang is dat men de juiste informatie op tijd ontvangt en men kan bezuinigen op uitgaven die ‘ongemerkt’ een flinke hap opslokken.Waar staat onze vereniging voor?

Onze vereniging, Ondernemers Montfort, zo’n 35 jaar geleden opgericht, zorgt door samenwerking, voor uitwisseling van kennis en ideeën tussen ondernemers.
In de loop der tijd zijn vele, vaak opmerkelijke, acties op touw gezet om de klantenbinding te verstevigen. Als voorbeeld noem ik slechts de U allen wel bekende Aezelemert in Montfort. Niet alleen trokken onze evenementen grote belangstelling, maar het doel, een vast en groot klantenbestand, niet alleen uit Montfort, maar ook uit de omliggende plaatsen werd bereikt.
Door de vele regelgevingen, die meestal ongevraagd, op ons afkomen is het voor de individuele ondernemer dikwijls moeilijk hierop adequaat te reageren. Wij kunnen als vereniging dingen tijdig signaleren doordat wij door instanties en gemeente gezien worden als aanspreekpunt, iets wat van belang kan zijn voor onze leden. Ook hebben we contact met onze collega verenigingen in Roerdalen zodat we vaak ook weten wij ook wat elders speelt.
Wij zijn er van overtuigd dat wij een vereniging kunnen zijn voor alle zelfstandigen, in elke branche.
Een niet te onderschatten bron van informatie is het informele contact tussen de ondernemende leden onderling (zoals: hoe heb jij dat toen gedaan met die vergunning …… of, hoe zat dat ook alweer met de periodieke keuring van de brandblussers …… enz., enz.).  

Hebt ook U interesse in de Ondernemersvereniging Montfort dan willen we graag toelichten en eventuele vragen beantwoorden.
Bovendien willen wij uw mening horen over hoe een ondernemersvereniging er in de huidige tijd uit zou moeten zien.
Wilt U meer weten, of eventueel lid worden, neem dan contact op met een van onze leden of van  het bestuur.

 

Namens de Ondernemers vereniging Montfort